Start Kontakta oss Kontoansökan Representanter Kampanjer Hälsa & Miljö Säkerhetsdatablad
Tisdag 28 maj, 2024

Hälsa och Miljö


Läkemedelsverket och Kemikalieinspektionen
Samtliga produkter som ingår i Lensons hudvårdssortiment är registrerade hos
Läkemedelsverket, enligt förordning (1993:1283) om kosmetiska och hygieniska produkter. Lensons kem- sortiment är registrerat hos Kemikalieinspektionens Produktregister i enlighet med förordning (1998:941) om kemiska produkter och biotekniska organismer.


Förpackningar

Lensonaaprodukter AB är anslutet till REPA-registret och tar därmed sitt ansvar för uttjänta förpackningar enligt förordning SFS 1997:185 om producentansvar för förpackningar. Vårt kundnummer hos REPA är 556448-1280.

Säkerhetsdatablad (SDB) För de produkter som kräver ett säkerhetsdatablad, d.v.s. de som är märkningspliktiga, medföljer det med leveransen av produkten. Önskas säkerhetsdatablad på övriga produkter eller i förebyggande syfte sänds detta omgående på begäran. Säkerhetsdatabladen är ständigt uppdaterade och gjorda enligt EU-normen (16-punkter).

Klicka här för att se alla tillgängliga Säkerhetsdatablad.

Miljöpolicy
Lensonaprodukter ska i sin verksamhet, och i linje med sin affärsidé, arbeta för en ständig förbättring för att minimera påverkan av miljön.

Vi skall uppnå detta genom att:

  • Analysera miljöpåverkande faktorer som underlag för vårt arbete för en ständig förbättring.
  • Utbilda vår personal för att öka miljömedvetandet inom företaget, samt för att vi bättre skall kunna tillmötesgå kundernas krav.
  • Produkters inverkan på säkerhet angående kvalitet, hälsa och miljö skall utvärderas i förväg för att säkerställa att lagar och förordningar följs.
  • Miljömärkta kontorsmateriel skall användas så långt det är praktiskt och ekonomiskt möjligt.

 

 


Kem


  Disinfection/Handsprit
  Handrent Grov
  Dusch & Schampo
  Hudskyddskräm
  Rengöring
  Klotter- & Färgbort
  Smörjprogram
  Övrig Kem

Lim & Tät


  Lim
  Fog
  Tätning
  Tillbehör Lim & Tät

Infästning


  Gipsinfästning
  Lättbetong
  Skruv för Trä & Plugg
  Upphängning

Utrustning


  Arbetssocka
  Belysning
  Bitsborr
  Brytjärn
  Diamantklingor
  Fräsverktyg
  Försänkarsats
  Gängverktyg
  Knivar & Mejslar
  Korttidsoverall
  Multiband
  Mät & Märk
  Ringspärrnyckelsats
  Skruvutdragare
  Skyddshjälm
  Sågklinga
  Borr
  Sågblad
  Kapskivor
  Slipskivor
  Ögonskydd
  Hörselskydd
  Andningsskydd
  Bits & tillbehör
  Arbetshandskar
  Övrig utrustning

Topplistan

Lensonaprodukter AB, Box 9093, 400 92 Göteborg. Tel: 031-288900, Fax: 031-288931